Meedoen

Krijg je de smaak te pakken? Zie je ook kansen voor een (tijdelijke) tuin in je wijk, bij je bedrijf of in je gemeente? Meedoen is leuk en eenvoudig.

Voor particulieren
Ben je een particulier en wil je in je buurt of gemeente een NatuurSUPER-tuin realiseren? De weg van wens naar werkelijkheid bestaat uit 13 stappen. Begeleiding en advies van NatuurSUPER inbegrepen.

 1. Meld je locatie bij ons aan. Heb je een leuke locatie op het oog? Neem dan contact met ons op (info@natuursuper.nu of 06 24184787).button_doemee
 2. Doe de locatiecheck  (zelf doen met tips van ons). Met de locatiecheckcontroleer je of de plek die jij op het oog hebt geschikt is voor een (tijdelijke) tuin. Heb je de locatiecheck gedaan en de randvoorwaarden in beeld gebracht? Dan is tijd voor de volgende stap.
 3. Start-up: ontmoeten & afstemmen. We gaan samen in gesprek, tekenen de overeenkomst en zorgen dat de financiën zijn geregeld. Lees hier onze  tips voor een geslaagde start-up.
 4. t/m 13. Hoe nu verder? Wie doet wat? Het vervolg en de stappen bepalen we samen. NatuurSUPER heeft 10 stappen ontwikkeld om je te helpen jullie NatuurSUPER tuin te realiseren.
 • Locatie aftrap: afspraken, kerngroep & draagvlak
 • Samen verkennen: terrein & mogelijkheden
 • Brainstorm: ideeën & wensen
 • Presenteren & kiezen
 • Concreet maken
 • Vastleggen: tuinpatroon maken
 • Uitwerken & voorbereiden
 • Organiseren doe-dagen
 • Actie: doe-dagen
 • Succesvol verder!

 

Meedoen met je organisatie, bedrijf, of gemeente?

NatuurSUPER ondersteunt niet alleen bewoners. We adviseren en ondersteunen ook grondeigenaren, gemeenten en woningcorporaties die willen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk. Net als lokale organisaties, stichtingen of ondernemers die groen in de wijk belangrijk vinden. We willen meer groene en leefbare wijken. Plekken waar mensen zich goed voelen. Een NatuurSUPERtuin zorgt namelijk voor:

 1. een positieve bijdrage aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk.
 2. een praktische uitwerking aan zorg voor biodiversiteit en gebruik van (lokale) materialen, lokale kennis en vaardigheden.
 3. kennis en inzicht hoe je samen een tijdelijke tuin realiseert.
 4. door te doen, zelf ervaren hoe je verschillende soorten zelf gekweekte bloemen, kruiden, groenten of fruit kunt produceren.
 5. creëert de mogelijkheid voor eigenaren, projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties om het welbevinden te verbeteren van mensen in buurten waar terreinen lang braak liggen. Tevens kan het initiatief het illegaal storten op, of  ongewenst gebruik maken van deze terreinen tegengaan.