NatuurSUPER verbindt

Buurttuinen, stadslandbouw en andere groene buurtprojecten schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Het broeit van de ideeën. Het is belangrijk om van elkaar te leren en mensen te verbinden door lokale ontmoetingen te stimuleren tussen deze initiatieven maar ook voor nieuwe initiatiefnemers en professionals. Met andere woorden: gluren bij je buren heeft zin.

Expeditie Hoe groen goed doet!
Een expeditie i.s.m. IVN en NatuurSUPER langs verschillende groene lokale initiatieven door de regio of provincie om beleidsmakers en bestuurders te enthousiasmeren, verbinden en laten ervaren wat hun rol daarbij kan zijn. Tijdens deze expeditie krijgen bestuurders en beleidsmakers inzicht in de volgende thema’s:

  • Welke hobbels komen de initiatiefnemers tegen en hoe kan de bestuurder/ beleidsmaker hen
    verder helpen?
  • Welke regels van overheden belemmeren?
  • Hoe kan de uitrol van groene burgerinitiatieven gestimuleerd worden door bestuurders en
    beleidsmakers?
  • Hoe kunnen bestuurders en beleidsmakers de maatschappelijke baten van groene
    buurtinitiatieven beter benutten?

Benieuwd wat een expeditie kan inhouden en opleveren? Lees hier een impressie van onze expeditie in april 2015.

SUPERfood, co-creatie bijeenkomst
Een bijeenkomst voor initiatiefnemers, bewoners en organisaties die betrokken zijn bij een buurttuin of stadsakker of willen opstarten. Tijdens de cocreatie-sessies voeden we je met kennis, ideeën, inspiratie en nieuwe contacten.

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw kennis, ervaring en tips! Tijdens de sessies gaan we onder leiding van experts aan de slag met de belangrijkste thema’s rondom buurttuinen en stadsakkers. Je zoekt financiële ondersteuning of structurele inkomsten. Er zijn vrijwilligers maar niet genoeg voor het werk dat er ligt. Tijdens piekmomenten kun je wel extra handen gebruiken. En hoe betrek je de de buurt bij de tuin? Hoe maak je de tuin of stadsakker bekender? Je vindt het lastig om de club bij elkaar te houden en vraagt je af hoe je alles moet organiseren en wie er verantwoordelijk voor is. En moet er nu niet eens iets formeel geregeld worden? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de verschillende cocreatie – sessies tijdens SUPERfood.