Moestuin Spoorzone

In  Deurne ontstaat iets moois. Scholieren gooien zaadbommen op een braakliggend stuk grond, het station heeft een watertappunt en het transformatorhuisje wat onder de graffiti zit is bekleed met mooie historische foto’s. Allemaal initiatieven van Michel Lintermans, actief Deurnenaar. Medio 2015 wordt deze lijst initiatieven uitgebreid met een mobiele moestuin.

Donderdag 18 december 2014 tekende Michel Lintermans en twee andere leden bij notaris Gerrits – Van Gulick (Gemert) de oprichtingsakte van coöperatie Stationspark Deurne U.A. De coöperatie wil de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in het gebied rondom het NS station in Deurne verbeteren en waarborgen door met elkaar te werken aan voortdurende verduurzaming van de omgeving. Een van de voorgenomen activiteiten is om in de Spoorzone in Deurne een mobiele NatuurSUPERtuin te realiseren. NatuurSUPER gaat vanaf januari met Michel Lintermans en de coöperatie aan de slag.

De oprichting van een buurtcoöperatie is een goed voorbeeld van de “doe-democratie” waarin burgers zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken en hun eigen leefomgeving verbeteren. De oprichting van een buurtcoöperatie is ook een gezamenlijk zoekproces van alle partijen.

Voorjaar 2015 organiseert de coöperatie andere betrokken burgers en ondernemers een introductieavond om uit te leggen wat de plannen zijn, welke stappen al zijn gezet en hoe nu verder.

 

Meer informatie over Stationspark Deurne op twitter.