SUPERfood, de toekomst van stadslandbouw en buurttuinen

header_0-page1

Ben je langer dan twee jaar betrokken bij een buurttuin, stadsakker of stadslandbouw? Kom dan naar de inspirerende cocreatie – bijeenkomst van NatuurSUPER, IVN Brabant en Groen Dichterbij op maandag 12 oktober in de Kapel van het Groot Gasthuis in Den Bosch.

Meld je hier aan via het inschrijfformulier. Download hier de uitnodiging in pdf.

Je buurttuin of stadsakker bestaat inmiddels een jaar of twee. De eerste kinderziektes heb je overwonnen; je bent enthousiast en wilt verder. En jij niet alleen. Met een clubje betrokken vrijwilligers is er de wil om er iets van te maken. Toch lopen jullie tegen zaken aan waarover je graag eens met een expert of ervaringsdeskundige van gedachten wilt wisselen om zo tot een nieuwe aanpak of oplossing te komen.

Herken je dit?
Je zoekt financiële ondersteuning of structurele inkomsten. Er zijn vrijwilligers maar niet genoeg voor het werk dat er ligt. Tijdens piekmomenten kun je wel extra handen gebruiken. En hoe betrek je de de buurt bij de tuin? Hoe maak je de tuin of stadsakker bekender? Je vindt het lastig om de club bij elkaar te houden en vraagt je af hoe je alles moet organiseren en wie er verantwoordelijk voor is. En moet er nu niet eens iets formeel  geregeld worden?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de verschillende cocreatie – sessies tijdens SUPERfood.

Laat je voeden!
Onder leiding van dagvoorzitter Annet Goltstein staan we eerst stil bij de vraag waar we anno 2015  staan met onze buurttuinen en stadsakkers. Om vervolgens te bespreken waar we naartoe willen; hoe zien buurttuinen en stadsakkers er anno 2025 uit? Wat is de stip op de horizon voor stadslandbouw en buurttuinen? Daarna neem je deel aan twee cocreatie-sessies. Dit alles wisselen we af met heerlijk biologisch eten van het seizoen en uit de regio. Er is voldoende tijd om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te netwerken.

Tijdens de cocreatie-sessies voeden we je met kennis, ideeën, inspiratie en nieuwe contacten. En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw kennis, ervaring en tips. Tijdens de sessies gaan we onder leiding van experts aan de slag met de belangrijkste thema’s rondom buurttuinen en stadsakkers.

Programma:
16:30 – 17:00 uur Ontvangst & Voorgerecht
17:00 – 17:15 uur: Welkom door dagvoorzitter Annet Goltstein
17:15 – 18:00 uur: Brainstorm: Stadslandbouw en buurttuinen anno 2025
18:00 – 19:00 uur: Hoofdgerecht
19:00 – 20:00 uur: Cocreatie-sessies ronde 1
20:00 – 20:15 uur: Koffie / thee en nagerecht
20:15 – 21:15 uur: Cocreaties-essies ronde 2
21:15 – 21:30 uur: Terugblik op de avond, vooruit kijken en afsluiting
21:30 – 22:00 uur: Gelegenheid om na te praten

Acht thema’s, twee rondes
Bij voldoende belangstelling zijn er acht verschillende cocreatie-sessies. Je kunt deelnemen aan twee sessies. Per sessie gaat het erom dat jij iets komt brengen en halen. Je leert van de anderen en van de expert die de sessie leidt. En je levert zelf ook input vanuit je eigen kennis over en ervaring met het onderwerp. Samen weten we meer.

• Stadslandbouw Kosten Baten Game (primeur)
 Verken samen de toegevoegde waarde van stadslandbouw in jouw gemeente. Onder leiding van Marcel Vijn (Wageningen UR)
• Verdienmodellen voor buurttuinen en stadslandbouw
Onder leiding van Hans Pijls, Buitenruimte voor Contact, Stichting de Wending
• Realiseer een tuin of akker zonder geld
Onder leiding van Theodoor van Leeuwen, initiatiefnemer van voedseltuin Villanueva Den Bosch
• Creëer en behoud draagvlak voor je initiatief
Onder leiding van Marije van der Park, initiatiefnemer van NatuurSUPER
• Regel je (buurt)initiatief
Onder leiding van Mark Verhijde, auteur van het boek ‘Regel die burgerinitiatieven’
• Samen aan de slag, zorg dat het werkt
Onder leiding van Rafke Engels, locatieondersteuner NatuurSUPER, coach en trainer
• Promoot je initiatief
Onder leiding van Elzelien Goossens, communicatieadviseur NatuurSUPER
• Brainstormsessie: stadslandbouw anno 2025
Onder leiding van Wim Ruis, IVN Brabant, Groen Dichterbij

Voor wie
SUPERfood is voor iedereen die betrokken is bij buurtuinen of stadslandbouw. Niet alleen vrijwilligers, maar ook gemeenten, woningbouwverenigingen, etc.

Kosten
Deelname is gratis. Wel stellen we een vrijwillige bijdrage achteraf erg op prijs; jij bepaalt wat je betaalt.

Locatie
De Kapel van het Groot Gasthuis, Burgemeester van der Loeffplein 70 E-F, Den Bosch.

Inschrijven
Inschrijven kan via dit formulier. Geef in het formulier aan welke drie sessies je voorkeur hebben. We proberen bij de de indeling van de groepen zoveel mogelijk rekening te houden met je voorkeur.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marije van der Park (06-241 847 87 of marije@natuursuper.nu) of  Wim Ruis (06-462 507 35 of w.ruis@ivn.nl).